Eesti keeles In english
 
  Organisatsioonist
  - Ajalugu
  - Osakonnad
  - Põhikiri
  - Kongressid
  Kontakt
  IFJ eetikakoodeks
  Rahvusvaheline pressikaart
  Kuidas saada liikmeks?
  - Kui suur on EAL liikmemaks
  - Liitumisavaldus
  Liikmed
  - Auliikmed
  Partnerid
  Juhan Peegli nimeline stipendium
  - Juhan Peegli stipendiumi statuut
  Hea Sõna auhind
  Aasta Ajakirjanik
  Andres Küngi nimeline stipendium
  Üritused
 

Uudised

Arutelu „Vaimust, võimust ja ajakirjandusest. Soome YLE näitel“
Eesti Ajakirjanike Liit kutsub huvilisi arutama „Vaimust, võimust ja ajakirjandusest. Soome YLE näitel“. Arutelu toimub 28. septembril alates 13.00 Ajakirjanike Liidu büroos Endla 3, ruum 2150. Soome vaatenurga toovad üle mere YLE usaldusisik Jyrkki Saarikoski ja Soome Ajakirjanike Liidu rahvusvaheliste suhete korraldaja Juha Rekola.
Küngi stipendium 11.09.2017
  Vabakutselised ajakirjanikud saavad taas taotleda loomingulise tegevuse toetuseks stipendiumi Andres Küngi fondist. Taotlused tuleb esitada Rahvuskultuuri Fondile 16. oktoobriks. Sel aastal on stipendiumi suuruseks 1000 eurot. Andres Küngi Fond on asutatud 2006. aastal Lili Kaelase (1919−2007) poolt Andres Küngi (1945−2002) mälestuseks. Stipendiumi saaja valib Eesti Ajakirjanike Liidu (EAL) juhatus.
Eesti Ajakirjanike Liit on mures pressivabaduse olukorra üle Kosovos 31.08.2017
  Eesti Ajakirjanike Liidu (EAL) juhatuse hinnangul rikuti Kosovos Eesti ajakirjaniku Rodion Denissovi kinnipidamisel vaba ajakirjanduse töötaja Euroopa üldtunnustatud kohtlemise reegleid ja kodanikuõigusi. EAL esitas juhtumi asjus järelepärimisi Kosovo Ajakirjanike Assotsiatsioonile, kuid pole seni rahuldavat vastust saanud.
EAL juhatus ei toeta propagandakanalitele ajakirjanduslike väljaannetega samade privileegide andmist 30.08.2017
  Eesti Ajakirjanike Liidu juhatuse hinnangul on oluline tagada ajakirjanike ligipääs teabele ja üritustele, kuid propagandakanalitele ei pea laiendama samu privileege kui ajakirjanduslikele kanalitele. „Propagandakanalite ühekülgse, erapooliku ja sageli ka ebatäpse sisu väljapakkumine ajakirjandusena suurendab juba niigi liiga tugevat survet ajakirjanduskvaliteedile ja -kultuurile,“ ütles EAL esimees Helle Tiikmaa. „Samas on see probleem, mille suhtes ollakse Euroopas tundlik erineval määral, kuna ajaloolised kogemused on erinevad.“
In memoriam 28.08.2017
  Lahkunud on legendaarne raadioajakirjanik Felix Leet 26.V 1922 – 28.VIII 2017