Image

Kas mind ähvardatakse vaigistamiskaebusega?


Index on Censorship küsimustik abiksVaigistuskaebus ehk üldsuse osalemise vastane strateegiline hagi (SLAPP ehk strategic lawsuit against public participation) on juriidiline tee ahistada, ähvardada ja lõpuks vaigistada need, kes julgevad kriitiliselt käsitleda poliitilisi või muid ühiskondlikult olulisi teemasid. Vaigistuskaebuste sihtmärgiks on nii ajakirjanikud kui ka aktivistid, akadeemikud, kodanikuühiskondlikud organisatsioonid.


See küsimustik on mõeldud ainult ajakirjanikele, et aidata aru saada, kas tegemist on vaigistamiskaebuseks klassifitseeruva rünnakuga. Teie vastused on anonüümsed, neid ei edastata kellelegi teisele ning Index on Cesorship ei kogu vastanute IP aadresse.


Küsimustik on loodud Index on Censorship’i tehtud ajakirjanike vaigistamisjuhtumite uuringu alusel.


See ei anna juriidilist nõu.


NB! Küsimustik on inglise keeles. Kui vajate abi küsimuste mõistmisega, pöörduge eal@eal.ee ja me aitame teid.Küsimustiku juurde