Hea Sõna auhinna laureaadid

2021 - Kristel Vilbaste


2020 - Eve Rohtla


2019 - Joonas Hellerma


2018 - Rain Kooli


2017 - Rainer Kerge


2016 - Toivo Tänavsuu


2015 - Piret Kriivan


2014 - Gaute Kivistik


2013 - Tiina Jaakson


2012 - Kaja Kärner


2011 - Jelena Skulskaja


2010 - Margus Saar


2009 - Hille Karm


2008 - Madis Jürgen


2007 - Margit Kilumets
Hea Sõna auhind on Eesti Naistoimetajate väljaantav auhind


Hea Sõna Auhinna statuutHEA SÕNA on kantud põlistest väärtustest ja kannab neid edasi. Ausus, õiglus, hoolivus – väärtused, milleta elu ei saa olla hea.


HEA SÕNA on see, mis lisab meie ellu head. Head tunnet. Head mõtet. Head tahet. Head tegu. Ja laseb head ära tunda.


HEA SÕNA tekitab head tunnet ja hea äratundmist nii idees kui esitusviisis. Vastukaaluna “’ärapanemisele”, labasele kõmuhimule, ebateadlikule või lausa nimelt haigettegemisele nii kõnealuse objekti/subjekti kui lugeja/kuulaja suhtes.


HEA SÕNA on see, millel on väge ilma vägivallatsemata.


HEA SÕNA on sisukas. Selge. Keeleliselt laitmatu, paindlik ja paeluv. Keelt hoidev, väärtustav ja isikupärane, nõnda ka arendav.


Hea sõna auhinda väärivaid nii üldhuvi- ja -levi kui nn nišiajakirjandusest, raadio- ja telesaadete hulgast saab välja pakkuda igaüks, kellele on silma-kõrva jäänud tõeliselt HEA SÕNA Eesti mis tahes meediakanalis. Auhinna pälvimine ei olene kanali/väljaande leviulatusest, tiraažist ega auditooriumi arvukusest, autori soost ega vanusest, vaid üksnes silmapaistvalt HEA SÕNA esitusest meie tänases ajakirjanduses.


Auhind on esemeline, mille suurim väärtus on emotsionaalne ja sellega kaasnev tunnustus. Auhind finantseeritakse naistoimetajate ühenduse liikmete omapanusest.


Auhinna saaja otsustatakse konsensuslikult või enamhäältega naistoimetajate ühenduse koosolekul.