Avalikus nimistus on ainult need ajakirjanikud, kes on andnud oma nime avalikustamiseks nõusoleku.

O