PRESSITEADE

20.10.2017


Ajakirjanike Liidu avaldus ERRi sisekriisist


Eesti Ajakirjanike Liidu (EAL) juhatus tunneb muret Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) juhtimiskultuuri ja pingestunud tööõhkkonna pärast.


Iga toimetuse sõltumatuse oluliseks osaks on tegevuse läbipaistvus ja hea tööõhkkond. Tunnistades põhimõtteliselt muutuste ja arengute vajadust, ei saa need toimuda suletud uste taga tehtud otsuste kaudu. Avalik-õigusliku organisatsioonina peab ERRis valitsema demokraatlik aruelukultuur, inimeste ärakuulamine ja nende seisukohtadega arvestamine otsuste tegemisel. Juhtide visioonid ja tehtud otsuste põhjendused peavad olema avalikud ning samuti peab töötajail olema selgus nii organisatsiooni kui enda tulevikust. Probleemne olukord on valitsenud Eesti ühes olulisemas ajakirjandusorganisatsioonis aastaid, seega tuleks uue juhtkonna poolt olulise muutusena teha avalik-õigusliku ringhäälingu personali- ja palgapoliitika arusaadavaks ning läbipaistvaks. Hoiatused probleemide lekitajaid karistada on eriti lubamatud meediaorganisatsioonis, kuna ajakirjanduse üks ülesanne on allikate abil probleemide avalikusse ette toomine.


Ajakirjanike Liidus on ERRi töötajatest osakond, millel on valitud usaldusisik. EAL on Eesti ajakirjanikke ja meediatöötajaid ühendav kutse- ja loomeliit ametiühingu ülesannetega. Liit on 1919. aastal loodud Ajakirjanikkude Ühingu õigusjärglane.


Lisateave:


Helle Tiikmaa

Eesti Ajakirjanike Liidu esimees

eal@eal.ee

53339699