Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi (EAAS) ja Eesti Ajakirjanike Liidu (EAL) ühine arutluskoosolek
23. märtsil 2018 kell 13-16 Tallinnas Riigikogu konverentsisaalis.


Ajakirjandus ja võim.Ajakirjandus, poliitika ja võim: vastastikused mõjud ja toimimised Mõned kesksed märksõnad ja küsimused aruteluks:

• Kas ajakirjandus ja poliitika tegutsevad ühisel väljal või on kumbki oma huvide eest omal väljal?
• Milline on ajakirjanduse roll poliitilise võimuvõitluse väljal?
• Millised on ajakirjanike ootused poliitikutele, Riigikogu liikmetele ning millised on Riigikogu liikmete ootused ajakirjanikele?
• Eesti ajakirjanduse põhitunnused võrreldes Soome ja Venemaaga?
• Vaikuse spiraal (Elisabeth Noelle-Neumanni järgi) Eesti poliitilisel väljal - mis on ajakirjanduse võimalused ja rollid?
• Millised on meedia kui või(s)tluskära võimendamise psühholoogilised ja sotsiaalsed tagajärjed?
• Kuivõrd võiks Eesti avalikku ruumi iseloomustada nii – äärtes oma mõjuvõimu suurendamise eest või(s)tlevad rühmad, keskel vaikiv rahvas?
• Kuidas toetab/ei toeta olemasolev regulatsioon ajakirjanikke poliitilisel väljal?
• Milline võiks olla Eesti ajakirjandusavalikkuse edasine areng?


Milliseid arengusuundi võime oletada enne ja pärast 2019. a valimisi?

1. Ettekanne - Tiit Hennoste
2. Paneel – Mari-Liis Jakobson, Andres Kõnno, Helle Tiikmaa
3. Arutelu, milles osalevad lisaks EAAS-i ja EAL-i liikmetele mõned Riigikogu liikmed ning poliitika- ja kultuuriajakirjanikud Koosolekut modereerib Maarja Lõhmus


Riigikogu ruumidesse pääsemiseks (osavõtjate nimekirja koostamiseks) on vajalik osavõtjate eelregistreerimine. Palume registreeruda hiljemalt 21. märtsiks. Arutluskoosolekule võtke kaasa isikudokument. Registreerimisvorm avaneb SIIN.


Lisateave:


Helle Tiikmaa

Eesti Ajakirjanike Liidu esimees

eal@eal.ee

53339699