Image

Veebilehel vabalt ligipääsetava foto postitamiseks teisele veebilehele on vaja autori uut luba.


Euroopa Kohtu pressiteade 9.august 2018

Otsus: Postitades foto internetti tehakse see kättesaadavaks uuele auditooriumile.Fotograaf Dirk Renckhoff andis nõusoleku reisiportaali haldajale ühe oma foto avaldamiseks nende leheküljel. Saksamaal asuva Põhja-Rein-Vestfaali ühe keskkooli (Gesamtshcule de Waltrop) õpilane laadis foto alla sellest reisiportaalist, kus see oli vabalt kättesaadav, et illustreerida koolitööna tehtud esitlust. See avaldati seejärel kooli veebilehel. Hr Renckhoff esitas Saksamaa kohtutele kaebused Põhja-Rein-Vestfaali vastu, nõudes oma foto taasavaldamise keelamist. Samuti nõudis ta 400€ kahjutasu.

Hr Renckhoffi väitel andis ta kasutusõiguse ainult reisiportaali haldajale ja foto taasavaldamine kooli kodulehel on tema autoriõiguste rikkumine.

Selles kontekstis palub Bundesgerichtshof (Saksamaa Föderaalkohus) Euroopa Kohtul tõlgendada Autoriõiguste direktiivi , mille kohaselt teose autorile kuulub eksklusiivne õigus lubada või keelata oma töö igasugust avaldamist auditooriumile . Bundesgerichtshof soovib teada, kas põhimõte „auditooriumile avaldamine“ katab ka veebilehel avaldatud foto, mis on varem teisel veebilehel allalaadimispiiranguteta ja autoriõiguste omaniku nõusolekul avaldatud. Tänase otsuse kohaselt kinnitab kohus, et see on nii.

Kohus märgib, et esiteks, autoriõigus kaitseb fotot, juhul (seda peab määratlema siseriiklik kohus) kui tegemist on autori loometeosega, mis peegeldab tema isiksust ja foto loomine on tema vaba ning loominguliste valikute tulem. Kohus jätkab, kinnitades, et vastavalt direktiivis ammendavalt määratletud eranditele ja piirangutele tuleb iga kolmanda osapoole eelneva loata kasutust lugeda selle teose autori õiguste rikkumiseks. Direktiivi eesmärgiks on tagada autorite õiguste tugev kaitse, lubades neil oma töö kasutamise eest saada sobivat tasu, sealhulgas auditooriumile avaldamise eest. Käesolevas juhtumis tuleb ühel veebilehel avaldatud foto avaldamist teisel lehel peale vahepealset allalaadimist eraserverisse käsitleda kui „kättesaadavaks tegemist“ ja seega kui „avaldamist auditooriumile“ vastavalt Direktiivi 2001/29 artikkel 3(1) sisule.

Sedalaadi internetti postitamine annab selle veebilehe, kus postitus on tehtud (käesoleval juhul kooli veebilehe), külastajale ligipääsu fotole sel lehel. Veelgi enam, autoriõigusega kaitstud teose postitamist veebilehele, mis ei ole selle algne, autoriõiguse omaniku loaga avaldamiskoht, tuleb sellistel tingimustel nagu käesolevas juhtumis käsitleda uuele auditooriumile kättesaadavaks tegemisena. Sellisel juhul on autoriõiguste omaniku poolt avaldamisloa andmisel arvesse võetud auditooriumina ainult esialgse veebilehe kasutajaskond ja mitte


1. auditoorium, kes kasutab lehte, kus töö avaldati õiguste omaniku loata või

2. muud internetikasutajad.


Sellega seoses täheldab Kohus, et sellist postitust tuleb eristada kaitstud töö kättesaadavaks tegemisest teisele, algsele veebilehele viiva linkimise teel . Erinevalt hüperlinkidest, mis panustavad interneti sujuvasse toimimisse, ei anna sellise teose, mis on varem avaldatud teisel lehel autoriõiguste omaniku loaga, avaldamine autoriõiguste omaniku loata mingil muul lehel, samasugust tulemust.

Lõpuks, Kohus väidab, et üsna vähetähtis on see, nagu käesoleval juhul, et autoriõiguste omanik ei piiranud foto kasutuskättesaadavust interneti kasutajaile.