Image

Ajakirjanikele õppestipendiumi võimalus
Alates 1. septembrist on ajakirjanikel võimalik taotleda Eesti Rahvuskultuurifondi (ERKF) Agnes Kultase stipendiumifondist esmakordselt toetust enesetäiendamiseks uuriva ajakirjanduse vallas. Samuti on võimalik taotleda toetust üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguid riigiteaduste, politoloogia, rahvusvaheliste suhete ja muudel riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel aladel tunnustatud Põhja-Ameerika ja Euroopa ülikoolis. Taotluste vastuvõtt lõpeb esmaspäeval, 15. oktoobril 2018.


Jagamisele läheb 5000 eurot, mis jaguneb stipendiaadi või stipendiaatide vahel vastavalt halduskogu otsusele. Taotluste üle otsustab fondi halduskogule koosseisus: Mall Jõgi, Kadri Liik ja Enno Tammer.


Taotlemiseks tuleb aadressile post@erkf.ee või posti teel Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond aadressil: Ants Lauteri 7-13, 10145 Tallinn saata järgmised dokumendid:


• Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fondi rahalise toetuse taotlemise ankeethttp://www.erkf.ee/taotlejale/info/ankeet

• taotluse põhjendusena motivatsiooniessee - lühikeses essees pikkusega kuni 2 lehekülge kirjeldage oma enesetäiendamise eesmärki.

• erialane CV

• taotluse kasutamise eelarve

• praktika puhul mõne meediainstitutsiooni juures esitada vastu võtva meediainstitutsiooni poolne kinnituskiri praktikakoha olemasolu kohta ning
kavandatava praktika kirjeldus

• kursuste puhul neid korraldava asutuse või organisatsiooni kinnituskiri

• kui Teil on ilmunud artikleid vms, lisage vastav nimekiri eraldi lehel


Agnes Kultase stipendiumifond on asutatud Igor ja Heli-Kristy Ilinsky poolt 2010. aastal.
Lisainfo:


ERKFi kodulehel www.erkf.ee

Maarika Vellomäe (ERKFi vastutav sekretär)

6013428