Euroopa Ajakirjanike Föderatsioon on tõsises mures olukorra pärast Türgis ja Valgevenes


04-11-2020Eile toimunud aastakoosolekul võttis Euroopa Ajakirjanike Föderatsioon (EFJ) vastu resolutsiooni olukorrast Türgis ja avaldas EFJ juhatuse seisukoha ajakirjanike tagakiusamisest Valgevenes.


Türgis on viie aasta jooksul, alates 2015. aasta nn juulipöördest riikliku surve alla sattunud nii ajakirjanikud kui ka teised kultuuritegelased ja teadlased. Eriti häirivaks peetakse EFJ-i resolutsioonis Euroopa Liidu institutsioonide kahepalgelisust:


„Kuigi Euroopa riikide valitsused aeg-ajalt väljendavad oma muret, ei ole nad suutnud astuda reaalseid samme, näiteks kehtestanud sanktsioone, külmutanud varasid või algatanud muid karistusmeetmeid, sundimaks Erdogani lõpetama ajakirjanike, meedia ja sõnavabaduse mahasurumist. Selle asemel on Euroopa institutsioonid jätkanud „konstruktiivset“ suhet, muu hulgas kauplemist ja tollisoodustusi ning lubanud lisatoetust sisserändajate lainega toimetulekuks. EFJ aastakoosolek mõistab hukka Euroopa Inimõiguste kohtu presidendi Robert Spano visiidi Türki, et vastu võtta audoktori kraad Istanbuli Ülikoolilt, kust on vallandatud enam kui 200 õppejõudu. Ta ei soovinud kohtuda opositsiooniesindajatega, kuid kõneles 45 minutit Erdoganiga. Euroopa Inimõiguste kohtusse on esitatud 10 000 kaebust inimõiguste rikkumisest Türgis ja seetõttu arvab EFJ, et Spano on kaotanud oma õiguse olla selle president,“ seisab tekstis.


Olukorda Valgevenes peab EFJ juhatus katastroofiliseks. Alates 9. augustist, mil Valgevenes leidsid aset presidendivalimised, on registreeritud ligi 400 ajakirjanike vastu suunatud vägivallaakti. Ajakirjanikke, kes vaid teevad oma tööd, on jahitud, vangistatud ja piinatud, nende tehnikat on hävitatud. Mitmele ajakirjanikule on mõistetud lühiajaline vanglakaristus ja/või trahv. Äsja esitati mitmele ajakirjanikule kriminaalsüüdistus massirahustuste korraldamise eest.


EFJ kutsub oma liikmesorganisatsioone avaldama survet oma valitsustele, et need mõjutaksid Valgevene võime resoluutsete abinõudega ning nõuaksid ka Euroopa Liidu institutsioonidelt, OSCE-lt, UNESCOlt ja ÜROlt sama. EFJ liige Eesti Ajakirjanike Liit kutsub Eesti poliitikuid jätkama survet Valgevene võimudele, et veenda neid loobuma sõnavabaduse piiramisest ja ajakirjanike vastu suunatud vägivallast.Lisateave:


Ricardo Gutiérrez

EFJ General Secretary

ricardo.gutierrez(at)ifj.org


Helle Tiikmaa

Eesti Ajakirjanike Liidu esimees

eal(at)eal.ee

+372-5333-9699