EALi kommentaar ERRi portaali uudisele „Kultuuriminister keeldus ajakirjanike liitu loomeliiduna tunnustamast“22.06.2021Eesti Ajakirjanike Liidu juhatus esitas möödunud aasta oktoobris, eelmise kultuuriministri Tõnis Lukase ajal kultuuriministeeriumile loomeliiduna tunnustamise taotluse, sest toonane minister leidis, et kuigi kehtivas Loovisikute ja Loomeliitude seaduses ei ole ajakirjandust loovalana nimetatud, võimaldab LLS EALi tunnustamist kutsealal tegutseva organisatsioonina.


LLS kohustab taotlejat valima ühe seaduse nimetatud loomealadest ja seetõttu valis EALi juhatus kirjanduse kui ajakirjandusega kõige suuremaid kokkupuutepunkte omava loomeala. Ajakirjandusteoste põhiline omadus on loomingulise teksti olemasolu, mis on avaldatud erinevatel tehnilistel platvormidel.


Taotluse esitamisel kaalus EALi juhatus ka audiovisuaalset kunsti kui loomeala, sest EALI liikmeskonnas on suur osa tele-raadio ajakirjanikel. Kuid audiovisuaalne kunst autoriõiguse seaduse § 33 kohaselt on audiovisuaalteos „korrapäraselt seotud kujutistest koos neid saatvate helidega või ilma helideta, ja mis on ette nähtud näitamiseks vastavate tehniliste vahenditega“ ehk põhimõtteliselt film. Selle alla ei mahu ei raadio- ega veebiajakirjandus, rääkimata trükiajakirjandusest. EAL soovib aga võimalikult kõigile ajakirjanikele laiendada loomeisiku mõistet ja võimalusi.


Ministri vastuses seisab, et LLSi § 1 sõnastab seaduse ühe eesmärgina kaunite kunstide professionaalsel tasemel säilimise ja arenemise. LLSi § 1 defineerib seaduse eesmärgina esmalt kultuurilise loovuse toetamise ja teisena kaunite kunstide professionaalsel tasemel säilimist ja arenemist. EALi hinnangul on esimesest eesmärki järjepidevalt aastakümneid eiratud ja keskendutud ainult teisele. EAL on sellest tulenevat ajakirjanike diskrimineerimise lõpetamist nõudnud korduvalt alates LLSi vastuvõtmisest 2004. aastal.


Samuti viitab ministri vastus põhiseaduse § 38 kui kaunite kunstide vabadust määratlevale paragrahvile. Nimetatud paragrahv sätestab, et teadus ja kunst ning nende õpetused on vabad ega nimeta ainult kauneid kunste, vaid kunsti kui laiemat mõistet.


Ei saa olla ka nõus väitega, et ajakirjandusele ei kehti loomevabaduse printsiip, mille kohaselt kunst on autori isiksuse vahetu väljendus. Täpselt samadest faktidest teeb iga ajakirjanik erineva lühiuudisegi, rääkimata pikematest formaatidest. EAL ei väida, et iga kirjalik tekst on kirjandus. Ka ei ole iga kirjalik tekst ajakirjandus. Samas ei määra kirjanduse ja ajakirjanduse olemust mitte avaldamise tehniline platvorm, vaid sisu. Praegusel ajal, kui näiteks sotsiaalmeedias pidevalt luuakse autoriõiguslikke teoseid, on eriti oluline eristada ja toetada professionaalseid loomeisikuid, sealhulgas ajakirjanikke.


EAL juhatuse hinnangul lähtuvad Kultuuriministeeriumi põhjendused meie taotluse tagasilükkamisel pigem uute kulude kartusest, kui vastuskirjas toodud põhjendustest, nagu poleks ajakirjandus looming. Ministeeriumi poolt oleks olnud viisakas ka sellele viidata.


EAL on valmis ka edaspidi suhtlema Kultuuriministeeriumiga ajakirjanduse loominguna tunnustamise ja LLSi kaasajastamise teema. Samuti on EAL jätkuvalt seisukohal, et ajakirjandus on looming.Lisateave:


Helle Tiikmaa

Eesti Ajakirjanike Liidu esimees

eal(at)eal.ee

+372-5333-9699