Eesti Ajakirjanike Liidu esimehe pöördumine EALI 33. kongressi eel