33. kongress tulekul


Eesti Ajakirjanike Liidu juhatus kutsub Eesti Ajakirjanike Liidu 33. kongressi kokku 30.oktoobril algusega kell 13.00 ERRi pressikeskuses (Kreutzwaldi 14, Uudistemaja ehk nn. vana raadiomaja) ja veebikeskkonnas.Kongressi päevakord:


1. Mandaatkomisjoni aruanne


2. Juhatuse 2019-2020. aasta tegevuse aruande kinnitamine


3. 2019. majandusaruande ja 2020. majandustegevuse ülevaate kinnitamine


4. Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine


5. 2020.-2021. aasta eelarve kinnitamine


6. Põhikirja täiendatud versiooni kinnitamine


7. Liidu esimehe valimised


8. Juhatuse liikmete valimised


9. Revisjoni komisjoni liikmete valimised


10. Avatud mikrofon


11. Valimiste tulemuste teatavaks tegemineAjakirjanike Liidu juhatus