EFJ-EAL töötuba

11. veebruaril tulid ERRi ühte koosolekutesaali kokku liidu tulevikusuundi ja säilimise võimalusi arutama mõned EALi liikmed. Töötuba vedas Euroopa Ajakirjanike Föderatsiooni president Mogens Blicher Bjerregård. Arutluse all oli uute liikmete ligimeelitamine, uued tegevussuunad nagu lepingusoovitused, ajakirjanike loomingu koopiatasude ja autoritasude maksmise eest võitlemine, nende kokku kogumine ja jaotamine; aga ka mitmetel teemadel koolituste korraldamine ja seltsielu.