Eesti Ajakirjanike Liit on mures pressivabaduse olukorra üle Kosovos


Pressiteade 31.08.2017


Eesti Ajakirjanike Liidu (EAL) juhatuse hinnangul rikuti Kosovos Eesti ajakirjaniku Rodion Denissovi kinnipidamisel vaba ajakirjanduse töötaja Euroopa üldtunnustatud kohtlemise reegleid ja kodanikuõigusi. EAL esitas juhtumi asjus järelepärimisi Kosovo Ajakirjanike Assotsiatsioonile, kuid pole seni rahuldavat vastust saanud.

Meelelahutusliku ajakirja „Krassivaja Žizn“ väljaandja ja toimetaja Denissov peeti koos abikaasa ja Läti ajakirjaniku Juri Aleksandroviga Kosovo võimude poolt kinni 23. augustil. Denissovi andmeil süüdistati neid riigivastases tegevuses ja serbia separatismi toetamises, sest nad suhtlesid Kosovo serblastega ning külastasid Serbia õigeusu kirikuid ja kloostreid ning ta jagas sotsiaalmeedias kosovaride poolt purustatud kirikute vaateid. Ajakirjaniku sõnul kogus ta materjali oma väljaande jaoks ja tal oli kaasas oma väljaande pressikaart. Denissovi sõnul kopeeriti tema nutiseadmeis olev nii tööalane kui ka isiklik teave ning kinnipeetuile ei antud vaatamata nende nõudmistele võimalust suhelda Euroopa Liidu liikmesmaade konsulaarteenistustega, mis on vastuolus rahvusvaheliste reeglitega.

Kosovo Ajakirjanike Assotsiatsiooni vastuse kohaselt nimetasid Kosovo julgeolekujõud ajakirjanike kinnipidamist rutiinseks aktsiooniga, sest kahtlustati, et isikud sisenesid Kosovosse illegaalselt. Samuti polevat selge, millise riigi passi isikud kasutasid. Denissovil on Eesti passis Kosovo piiriületuse templid. Kosovo politsei väitel informeerisid nad ise rahvusvahelisi organisatsioone ja Venemaa esindust Kosovos. Miks Kosovo võimud võtsid kinnipidamisest teavitamisel organisatsioonide valikul aluseks isikute rahvuse ja mitte kodakondsuse, sellele küsimusele ei ole EAL seni vastust saanud. Eesti Ajakirjanike Liit tuletab siinkohal meelde, et ajakirjanikud kasutaksid välisreisidel töötades siiski üleilmselt tunnustatud organisatsioonide pressikaarte. EAL annab oma liikmetele välja nii Eesti pressikaarti kui ainsa organisatsioonina Eestis ka Rahvusvahelise Ajakirjanike Föderatsiooni (IFJ) pressikaarti.


Lisateave:


Helle Tiikmaa

Eesti Ajakirjanike Liidu esimees

eal@eal.ee

53339699


Ago Gaškov

Eesti Ajakirjanike Liidu aseesimees

5043532