EAL ja EAAS taotlevad Kultuurkapitalis ajakirjanduse sihtkapitali taastamist


Pressiteade 19.02.2018Täna, 19. veebruaril kohtusid Eesti Ajakirjanike Liidu (EAL) ja Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi (EAAS) juhatuse liikmed Kultuurkapitali juhi Kertu Saksaga, et arutada ajakirjanduse sihtkapitali taastamise võimalusi ja vajadusi. EAL ja EAAS on mures kaasaegse kvaliteetajakirjanduse kestmise ja selle kommertssurvele vastuseisu võimekuse üle. Samuti näevad mõlemad ajakirjandusühingud probleemi noorte ning vabakutseliste ajakirjanike tööturul edenemise ja sisulise panustamise võimaluste vähesuses.


„Tänapäeval tundub olevat unustatud, et ajakirjandus on samuti kultuurivälja osa, mitte vaid vahend kultuuri populariseerimiseks. Seetõttu on ajakirjanduse sihtkapitali taastamine hädavajalik,“ ütles Eesti Ajakirjanike Liidu esimees Helle Tiikmaa. „Nagu ajakirjandus ise on ühiskonna peegel, peegeldab tema tervis ühiskonna vaimset tervist.“


EAASi esimees ja ajakirjandusõppejõud Maarja Lõhmus lausus: „Euroopas ei ole mõeldav, et mõnes riigis nõrgeneb kvaliteetne professionaalne ajakirjandus, arutelu- ja otsustusväljana asub toimima ajakirjanduskriteeriumidest mittelähtuv ja mitteratsionaalsel põhjal toimiv meediaväli. Euroopa ajakirjanduse idee selle algaegadest peale on ajakirjanduse autonoomsus, vajadusel tuleb professionaalset välja toetada huvigruppidest sõltumatu rahastusega.“ EAASi juhatuse liige ja ajakirjandusõppejõud Peeter Vihalemm tõdes: „Klikipõhise online-ajakirjanduse ja nn tõejärgse ühiskonna pealetungi tulemusel on järsult langenud ajakirjanduslike tekstide kvaliteedistandardid. Samas on kvaliteetne ajakirjandus jätkuvalt üks põhiline demokraatliku ühiskonna olemasolu ja arengu eeltingimus.“


Saks tunnistas, et ajakirjandusmaailmas on probleeme, nagu majandusmudeli kokkuvarisemine ja marginaliseerumine, kuid nähtavalt on ka muutunud noorte meediakasutuse harjumused. Ajakirjandusele toetuste eraldamise otsused tehakse pärast järgnevaid arutamisi Kultuurkapitali Nõukogus.


Kultuurkapitalis eksisteeris ajakirjanduse sihtkapital kuni 1940. aastani, olles Eesti ajakirjanduskvaliteedi tõstja ja elavdaja. See sihtkapital jäi 1994. aasta poliitvõitluste tõttu taastamata ega ole seni taastatud. EAL ja EAAS jätkavad samme sihtkapitali taastamiseks.


Lisateave:


Helle Tiikmaa

Eesti Ajakirjanike Liidu esimees

eal@eal.ee

53339699


Maarja Lõhmus

EAASi esimees

maarja.lohmus@gmail.com

5255055