Eesti Ajakirjanike Liidu avaldus


Pressiteade 12.08.2020Eesti Ajakirjanike Liit toetab Euroopa Ajakirjanike Föderatsiooni üleskutset rahvusvaheliseks sekkumiseks Valgevenes ajakirjanike ja meeleavaldajate vastase vägivalla lõpetamiseks ning kutsub Eesti poliitikuid üles Valgevenele survet avaldama.


Valgevenes on ajakirjandusvabaduse piiramine ja ajakirjanike töö tõkestamine jõudnud äärmuseni. Eesti Ajakirjanike Liit toetab Valgevene vaba ausat ajakirjandust ja neid esindavat Valgevene Ajakirjanike Assotsiatsiooni (BAJ) ning mõistab hukka Valgevene võimu repressioonid ajakirjanike vastu, kes oma tööd tehes informeerivad toimuvast nii valgevenelasi kui ka muud maailma. Inimestel on õigus teabele. Ajakirjanike vahistamine, ründamine ja nende tegevuse takistamine ka internetipiirangute kaudu pole lubatav.


Samas tuletab Valgevene praegused sündmused taas meelde ajakirjandusvabaduse ja ajakirjanike sõltumatuse tähtsust demokraatia arengule ühiskonnas. Peame meeles pidama, et ajakirjandusvabadus pole enesestmõistetav - selle eest on vaja seista mitte ainult diktatuuri, vaid ka demokraatia tingimustes. Paraku on hoiatavaid näiteid ka Euroopa Liidu maades. Me peame hoiduma ka selle eest, et Valgevene sündmused ei korduks mujal.
Eesti Ajakirjanike Liidu juhatus


Statement
Estonian Association of Journalist (EAL) supports EFJs call for international community’s intervention in Belarus to stop violence against journalists and demonstrators. EAL also calls Estonian politicians to put pressure on Belarus.


The suppression of press freedom and preventing journalists’ work in Belarus has gone to extreme. EAL supports independent and honest journalism in Belarus and Belarussian Association of Journalists representing freelance journalists. EAL condemns Belarussian authorities repressions against journalists, who work to inform their countrymen and outer world of the events taking place. People have right to be informed. Arresting, assaulting and fining journalists and blocking internet access is not acceptable.


At the same time the events in Belarus remind the importance of press freedom and journalists’ independence for democracy in a society. We must remember that these are not self-evident – we must stand for press freedom and journalists’ independence not just under dictatorship, but also in democratic societies. Unfortunately, there are already deterrent examples in EU. We must avoid the repetition of Belarussian events elsewhere.
The board of Estonian Association of Journalists