Eesti Ajakirjanike Liidu avaldus


Pressiteade 8.09.2020Eesti Ajakirjanike Liidu (EAL) juhatus jälgib murega, kuidas erameedia ja avalik-õigusliku meedia vastasseis mõjub ajakirjanike töövõimalustele ning ajakirjandusvälja mitmekesisusele.


EALi juhatus on seisukohal, et piirangute ja keeldudega ajakirjandusvälja kitsendamine ei ole ei seal tegutsevate ajakirjanike ega auditooriumi huvides. Seevastu on vaja tagada jätkusuutlikkus nii kasumit taotlevale erameediale, kaitstes Eesti reklaamiturgu, kui ka seaduses ettenähtud ülesandeid täitvale ERRile, tagades sellele praegusest pikema perioodiga ja selgema rahastuse ning meediaorganisatsiooni ülesanded.


Covid-19 kriis tõi selgelt esile, et ajakirjanikud vajavad samasugust toetust nagu muud loomeinimesed, kuid ei saa seda. EAL on kaua püüelnud Kultuurkapitalis ajakirjanduse sihtkapitali taastamise ja ajakirjanduse kui loovala seadustamise poole ning jätkab seda tegevust.


EAL juhatuse hinnangul ei vasta tõele Meediaettevõtete Liidu väide, nagu poleks online-uudiste edastamine ERRi ülesanne, mistõttu see põhjustab meediaturul ebaausat konkurentsi. Vastupidi, online uudiste edastamine on oluline osa tänapäevasest avalik-õigusliku meediaorganisatsiooni väljunditest. Küll aga näitab see väide, et ERRi seadus on ajale jalgu jäänud. EALi juhatus on veendunud, et demokraatlik ühiskond vajab kanalite võimalikult suurt mitmekesisust, mitte kontsentreerunud erameediat ja hambutut traditsioonilise ringhäälingu raamidesse surutud avalik-õiguslikku meediat, samuti vajame riigisisest arutlust ajakirjanduse rollist ja toetusest.
Eesti Ajakirjanike Liidu juhatus
Lisateave:

Helle Tiikmaa

Eesti Ajakirjanike Liidu esimees

eal@eal.ee

53339699