EAL juhatus prof. Irja Lutsari vastase vaenu õhutamisest


Pressiteade 01.02.2021Eesti Ajakirjanike Liidu juhatus mõistab hukka maski- ja vaktsiinivastaste ühe eestvedaja Andrei Vesterineni algatatud rünnakud professor Irja Lutsari vastu. Meie hinnangul on jurist, õigusbüroo juhtivpartner Vesterinen kuritarvitanud teadlase usaldust, avaldades isikliku telefonivestluse Facebookis ja end läbipaistvaks meediaks nimetava Telegram.ee portaalis. EAL-i juhatus kaitseb igal võimalikul moel sõnavabadust, aga me oleme ka kindlal seisukohal, et vastutus käib sammu võrra vabadusest ees. Vaba ja sõltumatu ajakirjandus järgib oma tegevuses kindlaid reegleid ja eetikanorme, mille rikkumisega Telegram.ee järjekordselt tõestas oma selget kuuluvust ebaajakirjanduse hulka.


Ühineme ka Eesti Teaduste Akadeemia presidendi akadeemik Tarmo Soomere hinnanguga, et taoline isiklik rünnak teadusnõukogu liikme vastu on kindel valik, mille eesmärk on diskrediteerida tippteadusliku lähenemist ja sel teel nurjata Eesti riigi kriisiga tegelemine. Meie hinnangul peavad selle juhtumi uurimisega tegelema põhjalikult õiguskaitseorganid.Lisateave:


Helle Tiikmaa

Eesti Ajakirjanike Liidu esimees

eal@eal.ee

+372-5333-9699