Eesti Ajakirjanike Liit Afganistani ajakirjanike ja meediatöötajate abistamisest


Pressiteade 18.08.2021Eesti Ajakirjanike Liidu (EAL) juhatus toetab Euroopa Ajakirjanike Föderatsiooni (EFJ) pöördumist Euroopa riikide valitsuste poole, et Afganistanist evakueeritavate hulka arvataks ka ajakirjanikud ja meediatöötajad, neile antaks erakorralisi viisasid ja pakutaks varjupaika. EFJ peasekretäri Ricardo Gutiérrezi sõnul võlgnevad Euroopa riigid Afganistani põgenikele, sealhulgas ajakirjanikele, kes toimuvast maailma informeerimiseks on aeg-ajalt suuri riske võtnud, omapoolset toetust.


EAL kutsub ka Eesti valitsust üles võtma Afganistanist evakueeruda soovijate probleemide arutamisel arvesse ka vajadust abistada sealseid ajakirjanikke.


Üleilmselt koordineerib Afganistani ajakirjanike ning meediatöötajate abistamist Rahvusvaheline Ajakirjanike Föderatsioon (IFJ). IFJ asutas föderatsiooni turvafondi (IFJ Safety Fund) raames eraldi Afganistani Solidaarsusfondi, kuhu on võimalik sihtotstarbeliselt annetada.


Konkreetsete juhtumite puhul on IFJ kontaktisik Jeremy Dear (Jeremy.Dear@ifj.org), kes hoiab pidevalt ühendust Afganistani ajakirjanike liitudega ja ka erinevate valitsuste ning meediat toetavate valitsusväliste organisatsioonidega. Seni on Holland teatanud valmisolekust abistada 15 Afganistani ajakirjanikku ja oma võimalusi kaalub koostöös Briti ajakirjanike liiduga (NUJ) Ühendkuningriigi valitsusLisateave:


Helle Tiikmaa

Eesti Ajakirjanike Liidu esimees

eal@eal.ee

+372-5333-9699

Ricardo Gutiérrez

General Secretary / Secrétaire général

European Federation of Journalists (EFJ) / Fédération européenne des journalistes (FEJ)

ricardo@europeanjournalists.org

+ 32 473 568 508