Kandideerige Daphne Caruana Galizia nimelisele ajakirjandusauhinnale


Kutse 6.05.2022Töid saab konkursile esitada leheküljel daphnejournalismprize.eu kuni 31. juulini.


Võidutöö valib sõltumatu žürii, kuhu kuuluvad 27 ELi riigi ajakirjanikud ja kodanikuühiskonna esindajad ning peamiste Euroopa ajakirjandusliitude esindajad. Võidutöö pälvib 20 000 euro suuruse preemia. Auhinnatseremoonia toimub Daphne Caruana Galizia mõrva aastapäeva ehk 16. oktoobri paiku Euroopa Parlamendis.


Euroopa Parlament kuulutas konkuris välja 3. mail, üleilmsel pressivabaduse päeval Daphne Caruana Galizia auhinnaga tunnustab Euroopa Parlament silmapaistvat ajakirjandust, mis kaitseb euroopalikke väärtusi, nagu inimväärikus, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõigused. Auhinnale saavad kandideerida ajakirjanikud ja ajakirjanike meeskonnad Euroopa Liidu liikmesriikide meediaväljaannetes avaldatud või eetris olnud lugudega. Auhinna eesmärk on juhtida tähelepanu professionaalse ajakirjanduse tähtsusele vabaduse, võrdsuse ja võrdsete võimaluste kaitsmisel.


„Euroopa Parlamendi sõnum on selge: Euroopa seisab nende eest, kes otsivad tõde. Daphne pliiats vaikis, sest ta paljastas tõe. Me ei tohi iial lubada, et ajakirjanikest saavad sihtmärgid või ohvrid. Selle auhinnaga jätkab Euroopa Parlament sõnavabaduse, meedia mitmekesisuse ja kvaliteetse ajakirjanduse kaitsmist,“ ütles Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola.


Esimese Daphne Caruna Galizia nimelise auhinna, mis anti välja eelmisel aastal, pälvisid projektis „Pegasus“ osalenud ajakirjanikud ühendusest Forbidden Stories.Lisateave:


Daphne Caruana Galizia Journalism Prize secretariat

info@daphnejournalismprize.eu