Tartu Haridustöötajate Liidu toetusavaldus ajakirjanikele


16.05.2022Tartu Haridustöötajate Liidu juhatus jagab Eesti Ajakirjanike Liidu juhatuse 5.mai k.a. avalduses toodud seisukohta, et Harju maakohtu otsus trahvida uudise avaldamise eest kahte Eesti Ekspressi ajakirjanikku on tõsiseks ohuks Eesti ajakirjandusvabadusele.


Prokuratuuril ei tohiks olla monopoolset õigust otsustada avaliku huvi üle ning kohtuniku poolt tehtud otsuse põhjenduseks toodud kaasuse kasutamine ei ole kohane. Avalik huvi ei saa lähtuda ainult kriminaalprotsessi huvidest või prokuratuuri huvidest.


Tänu ajakirjanikele said haridustöötajad teada, et alles hiljuti haridussüsteemis ühel suurima otsustusõigusega ametikohal töötanud isik võib olla seotud Swedbanki rahapesuga.

Seda vahetult peale eelmise haridusministri poolt haridusraha isiklikuks hüveks kuritegeliku kasutamise juhtumit, mis sai pedagoogidele samuti teatavaks tänu seni meil säilinud vabale ajakirjandusele.


Me ei soovi, et Eesti riik hakkaks liikuma selles suunas, kuhu on jõudnud Venemaa ja Valgevene, kus ajakirjanikud alati enne iga loo kirjutamist luba peavad küsima. Ning mitte ainult prokuratuurilt.Tartu Haridustöötajate Liidu juhatuse nimel


Kalle Kalda

+372 5204343