Stipendiumivõimalused ajakirjanikele Eesti Rahvuskultuuri Fondist


Pressiteade 13.09.2022Eesti Rahvuskultuuri Fondis (EKRF) saavad ajakirjanikud taas taotleda stipendiume. Vabakutselistele ajakirjanikele pakub Andres Küngi fond sel aastal 700-eurost stipendiumi loomingulise tegevuse toetuseks.


Taotlus, mis sisaldab CV-d, motivatsioonikirja ja soovitusi, tuleb esitada Rahvuskultuuri Fondile hiljemalt 15. oktoobriks.


Stipendiumi saaja valib Eesti Ajakirjanike Liidu (EAL) juhatus ja eelistatud on konkreetse tegevusplaaniga taotlused.


Andres Küngi Fond on asutatud 2006. aastal Lili Kaelase (1919−2007) poolt Andres Küngi (1945−2002) mälestuseks. Viimati määras EALi juhatus stipendiumi Enda Naaberile.


Andres Küngi stipendiumi kõrval on ajakirjanikel võimali ERKFi kaudu taotleda stipendiume veel järgmisest fondidest: Päevaleht “Kaleva” fondist, toetamaks humanistlikke taotlusi, eriti ajakirjanduses, 500 eurot; Sini-Valge fondist, toetamaks kirjandust ja ajakirjandust, 500 eurot; Ülo Ingatsi fondist vabakutselistele ajakirjanikele loominguliseks tegevuseks 860 eurot


Kuni 30-aastased ajakirjanikud võivad osaleda Tiina Tammani fondi mõttekonkursil teemal ”Otsustasin”, millega toetatatakse omapärast ja iseseisvat mõtlemist õppivate või loovtööga tegelevate noorte seas 1000 euroga. Õpinguteks ja enesetäienduseks uuriva ajakirjanduse alal võivad nii töötavad ajakirjanikud kui ka ajakirjandustudengid taotleda stipendiumi Agnes Kultase fondist, kus jagamisele läheb 5000 eurot.


Kokku eraldab sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond eraldab 2021/2022 aastaks stipendiume ja toetusi 138 allfondist .Lisateave:


Eesti Rahvuskultuurifond

post@erkf.ee

+372 60134289