EFJ toetab Euroopa Meediavabaduse Määrust, kuid soovitab seda siiski karmistada


16.09.2022Euroopa Ajakirjanike Föderatsioon (EFJ) koos teiste meediavabadus- ja inimõiguste kaitse organisatsioonidega kiitis põhimõtteliselt heaks Euroopa Komisjoni ettepanekud vaba ja mitmekülgse meediasüsteemi tugevdamiseks ning kohustuseks Euroopa Liidus ajakirjanikke kaitsta ja toimetuste sõltumatust tagada. Samas rõhutavad nii EFJ kui ka teised meedivabadusorganisatsioonid, et määrus vajab veel täiendamist.


Nimetatud väärtused on otseselt seotud ELi põhiõiguste hartas nimetatud õigustega, nagu väljendusvabadus, infole ligipääsemise õigus, arvamusvabadus ja õigus teha valimistel informeeritud valikuid.


Meediasse puutuv on tavapäraselt olnud liikmesriikide siseriiklik asi, kuid meediavabadus on nüüd sattunud sellisesse ohtu, et Euroopa demokraatlike väärtuste kaitsmiseks peeti vajalikuks ELi ülest ühist aktsiooni.


Me toetame Euroopa Meediavabaduse Määrust (European Media Freedom Act, EMVS), mis meie püüetes kaitsta Euroopa meediavabadust loob aluse uueks pöördeks. EMVS identifitseerib mitmeid võtmeküsimusi, milles EL tervikuna ja liikmesriigid peavad pakiliselt tegutsema meedivabaduse kaitseks. Ühisavaldus iseenesest on väga teretulnud.


Selleks, et EMVS oleks tõhus tööriist võitluses meedia mitmekülgsuse, ajakirjanike kaitse ja toimetuste sõltumatuse tagamisel, kaitseks kommerts- ja poliithuvide surve eest, peaks määrus soovituste asemel kehtestama selged reeglid, et tugevdada püüdu suurendada meediaomandi läbipaistvust ; määratlema, kuidas peavad toimima riigi ja meedia finantssuhted, ning kaotama piirangud riikliku reklaami jaotamise läbipaistvuses; tagama riigis eneseregulatsiooni organite ja ka Euroopa meediateenuste nõukoja sõltumatuse; lisama meetmeid ajakirjanike kaitseks jälgimise eest ja tagama üldiselt allikakaitse .


Allakirjutanud organisatsioonid soovivad jätkata koostööd ELiga tagamaks, et EMVSi sõnastus oleks võimalikult jõuline ja mõjuv ning aitaks luua tegutsemisaluse järgmistele ajakirjanike põlvkondadele.


Allakirjutanud:


Association of European Journalists (AEJ)

Liberties Union for Europe (Liberties)

Liberties Union for Europe (Liberties)

Coalition for Creativity (C4C)

Committee to Protect Journalists (CPJ)

European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)

European Federation of Journalists (EFJ)

Free Press Unlimited (FPU)

Global Forum for Media Development (GFMD)

Index on Censorship

International Press Institute (IPI)

Media Diversity Institute, Belgium (MDI)

OBC Transeuropa (OBCT)

Ossigeno.info

Reporters WIthout Borders (RSF)

Society of Journalists, Warsaw

South-East Europe Media Organisation (SEEMO)

The Daphne Caruana Galizia Foundation

Transparency International EU

World Association Community Radio Broadcasters (AMARC Europe)
Lisateave:


Helle Tiikmaa

Eesti Ajakirjanike Liidu esimees

eal@eal.ee

+372-5333-9699