Euroopa Liit andis rohelise tule vabakutseliste kollektiivlepingute läbirääkimistele


Pressiteade 30.09.2022Euroopa Ajakirjanike Föderatsioon (European Federation of Journalists, EFJ) kiidab koos Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooniga (European Trade Union Confederation, ETUC) heaks värskelt kinnitatud Euroopa Liidu juhised FIEde ja teiste vabakutseliste töötajate kollektiivlepingute kohta ( EU Guidelines on collective agreements by solo self-employed people ). Pärast ametiühigute ühenduste pikka võitlust kaotatakse kogu Euroopa Liidus piirangud vabakutselistele, sealhulgas vabakutseliste ajakirjanikele ühiselt õiglase töötasu ja töötingimuste üle läbirääkimiste pidamiselt.


Euroopa Komisjon võttis 29. septembril vastu juhised selle kohta, kuidas tuleb kohaldada ELi konkurentsiseadust FIEde ja teiste vabakutseliste töötingumusi puudutavatele kollektiivlepetele. Juhised selgitavad, et teatavate alade vabakutselised võivad ühiselt paremate töötingimuste üle läbi rääkida, ilma et see rikuks ELi konkurentsiseadust. Uutest juhistest hakkavad kasu saama paljud ELi 24 miljonist FIEna ja vabakutselisena tegutsevast töötajast, nende hulgas kümned tuhanded vabakutselise ajakirjanikud.


Uued juhised teevad selgeks, et ELi konkurentsiseadus ei takista vabakutselistel kollektiivlepingu üle läbirääkimisi pidada. ETUC ja selle koostööpartnerid, teiste seas EFJ , on kaua nõudnud, et ametiühinguid ei koheldaks sama usaldamatusega nagu monopole: palgamäärad ei ole hinna kinnistamine.


„Meie seisukoht on alati olnud, et ELi konkurentsiseadus ei tohiks tõkestada kollektiivläbirääkimiste õigust ja peaks piirama vaid konkurentsi rikkuvat käitumist. Vabakutseliste kollektiivlepped võimaldavad ajakirjanike liitudel kehtestada miinimumtasu ja määratleda nõuded töötingumustele. See on väga oluline samm, kui arvestada, kui halbades tingimustes tegutsevad paljud vabakutselised ajakirjanikud,” ütles EFJ president Maja Sever.


„Konkurentsipoliitika ei tohi rikkuda tõeliste vabakutseliste õigusi ega takistada ametiühingutel ründamast võltsvabakutselisust. Ettevõtjad ja digiplatvormid ei tohi kasutada konkurentsiprobleeme kui vabandust ametiühingutega läbirääkimistest keeldumiseks. Vabakutselisi ei tohi kohelda teise sordi töötajatena,“ ütles ETUC peasekretär Isabelle Schömann. „Õigus ametiühingusse kuuluda, kollektiivläbirääkimisi pidada ja ühiselt tegutseda on osa üleüldisest tööõigusest, mida tunnustavad nii ÜRO kui ka ILO, samuti Euroopa Nõukogu ja EL ise. Muidugi kehtivad need põhiõigused ka ELi konkurentsiseaduse kohta. Seda peavad järgima ka konkurentsi jälgivad ametid ja ettevõtted oma suhetes vabakutseliste töötajatega.“


Eesti Ajakirjanike Liidu esimees Helle Tiikmaa ütles:„Meile on aastaid öeldud, et vabakutselised ei tohi ühiselt oma töö hinda kehtestada ega ühiseid kokkuleppeid sõlmida just konkurentsiseaduse tõttu. Tegelikult on aga töötasu alammäärad ja minimaalsed töötingumused vabakutseliste ajakirjanike kaitseks väga vajalikud ning nüüd on meil võimalus neist ka rääkida.“Lisateave:


Helle Tiikmaa

Eesti Ajakirjanike Liidu esimees

eal@eal.ee

+372-5333-9699