Töötuba „Ajakirjanikud ja autoriõigus – mis mõttes?“


Kutse 5.10.2022Töötuba toimub 18. otoobril algusega kell 11 ERRi pressikeskuses (Kreutzwaldi 14)


Töötoas räägime Euroopa Liidu autoriõiguste direktiivi mõjust. See andis ajakirjandusväljaannetele eraldi autoriõigused ja ka kohustuse maksta ajakirjanikele õiglast tasu, sõltumata sellest, millised on olnud lepingud ja varasemad kokkulepped.


Räägime ka valdkondadest, milles praegu jäävad autorid tihti tasust hoopis ilma, kuigi ei peaks. Näiteks loometöö kasutamisest haridusmaterjalides ja ka autorite isiklikest õigustest. Euroopa Liit jälgib ja hindab direktiivi elluviimist igas liikmesriigis, et tagada, et autorid ei jääks ilma õiglasest tasust. Räägime, miks ja kuidas ajakirjanikke autoriõiguste eest paremini seista, miks ja kuidas leida ühised huvid teiste alade autoritega ning neid huvisid ühiselt kaitsta. Teooria kõrval räägime ka edukatest näidetest piiri tagant.


Viimaks räägime ka vabakutselistele avanevatest uutest võimalustest seoses Euroopa Liidu uute juhistega konkurentsiseaduse tõlgendamisel. Need juhised võimaldavad sõlmida vabakutselisi puudutavaid kollektiivlepinguid ja paremini seista vabakutseliste õiguste eest.


Põhiesinejaks on endine Euroopa Ajakirjanike Föderatsiooni president Mogens Blicher Bjerregård, praegune Taani Ajakirjanike Liidu välissuhete ja autoriõiguste eestkõneleja. MBB on elupõline ajakirjanik, kes on osalenud ka paljudes ajakirjandusvabadust ja -õigusi puudutavates töörühmades ning olnud konsultant.


Töö toimub inglise ja eesti keeles.


Huvilistel registreeruda SIINLisateave:


Helle Tiikmaa

Eesti Ajakirjanike Liidu esimees

eal@eal.ee

+372-5333-9699