Eesti Vabariigi Valitsus

Pöördumine


10.11.2022Loomeliidud pöörduvad Eesti Vabariigi Valitsuse poole seoses Justiitsministeeriumi algatatud ehitusseadustiku ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõuga, mille eesmärk on tõhustada nn punamonumentide teisaldamist avalikust ruumist ja laiendada eemaldatavate objektide ulatust, kaasates ka arhitektuuri- ja kunstiteosed.


Esitatud seaduseelnõu kohaselt arutab ja hindab objektide saatuse üle vaidluste korral komisjon, aga selle tööjuhend ja koosseis selguvad alles pärast seaduse muudatuste vastuvõtmist. Oleme kindlad, et ühest muinsuskaitse-eksperdist komisjonis ei piisa ning otsustuste laiapõhjalisus, mis on demokraatliku riigi aluspõhimõte, ei täituks. Hädavajalik on kultuurivaldkonna, st erialaliitude esindajate määramine komisjoni, kaasates laiapõhjaliselt erinevate loomeliitude eksperdid kui oma eriala ja valdkonna professionaalid.


Avalik ruum on avalik asi ning sellega seonduvad arutelud peavad olema samuti avalikud, demokraatlikud ja võimalikult laiapõhjalised . Planeeritava seadusemuudatuse kohaselt on kohustus küsida enne kaitse all oleva objekti eemaldamist või lõhkumist luba muinsuskaitseametist, kuid suur osa Teise maailmasõja järgsest kultuuripärandist on muinsuskaitse alla võtmata. Seega pole ka nõukogude pärandi keeruline problemaatika leidnud piisavat ekspert-arutelu, rääkimata sellest, et Ukraina sõja tõttu kujunenud uues situatsioonis oleks olnud piisavalt aega laiemaks avalikuks aruteluks.


Vajadus vastuolulise pärandiga tegeleda on olemas, kuid keerulise minevikuga ei aita toime tulla mitte kõige “võõraks” hinnatu mahalammutamine, vaid sisuline töö mineviku ja selle märkidega siinsel väga mitmekihilise ajalooga piirimaal. Oleme seisukohal, et kultuuri üks alatisi ülesandeid on mitte lõhkuda, vaid hoida siinse ajaloo tunnistajaid materiaalse ja visuaalse ajaloo-õpikuna ka tulevastele põlvkondadele. Me pole nõus, et üks vastuoluline kihistus tühistatakse kultuurimälust ilma sisulise ja professionaalse analüüsita .


Lugupidamisega,

Eesti Ajakirjanike Liit

Eesti Arhitektide Liit

Eesti Balletiliit

Eesti Disainerite Liit

Eesti Heliloojate Liit

Eesti Kinoliit

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing

Eesti Kunstnike Liit

Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liit

Eesti Lavastuskunstnike Liit

Eesti Maastikuarhitektide Liit

Eesti Näitlejate Liit

Eesti Sisearhitektide Liit

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit

Eesti Teatriliit

Eesti Kujundusgraafikute Liit