Eesti Ajakirjanike Liidu konverents „Eetikakoodeks oli, on ja jääb? Räägime ajakirjanduseetikast”


Pressiteade 7.12.2022Eesti ajakirjanduse eetikakoodeks on kehtinud 25 aastat muutumatuna. Samal ajal on ajakirjandusväli mõnevõrra muutunud. Eesti Ajakirjanike Liit (EAL) kutsub arutama, kas koodeks vajab värskendamist, ja kui, siis kuidas. Olete oodatud konverentsile ERRi pressikeskuses 9. detsembril.


„Kui meie, ajakirjanikud, ise ei ütle, mis on hea ajakirjandus, kuidas seda tehakse, kuidas jaguneb vastutus ning mil moel koodeksit tuleb tõlgendada, siis teevad seda meie eest teised ja meile jääb vaid pealtvaataja roll,“ ütles EALi esimees Helle Tiikmaa. „Põhilised ajakirjanduse väärtused, nagu sõltumatus, erapooletus, faktipõhisus – need on samad läbi aegade, kuigi ajakirjanikud teevad oma tööd nüüd teisiti kui veerandsajandi eest.“


Ajakirjanduse eetikakoodeksi alusel teevad otsuseid hea ja halva, tõese ja eksliku ajakirjanduse eristamiseks Eestis kaks eneseregulatsiooni organit – Avaliku Sõna Nõukogu (ASN) ja Meediaettevõtete Liiduga seotud Pressinõukogu.

„ASNi rolli tuleb muuta, sest selle tegevus on seisma jäänud, aga vaid oma liikmete tegevusele hinnanguid andvast Pressinõukogust üksi Eesti ajakirjandusele samuti ei piisa,“ ütles EALi juhatuse aseesimees ja ASNi liige Ago Gaškov.


Eesti ajakirjanduskoodeksi üle arutavad reedel Gaškovi eestvedamisel Pressinõukogust Koit Brinkmann (Äripäev), KUKU raadiost Madis Kimmel ja Noorte Ajakirjanike Seltsist Grete Lehepuu (Eesti Ekspress). Kriitilist teadlase vaatenurka lisavad ajakirjandusuurija Maarja Lõhmus ja TÜ instituudi ajakirjanduse professor Halliki Harro-Loit.


Euroopast toovad ajakirjandusvabaduse spektri erinevate otste kogemusi Taani Ajakirjanike Liidu president Tine Johanson, Poola lehe Gazeta Wyborcza peatoimetaja Piotr Stasiński ja Ungari sõltumatu väljaande Telex.hu ajakirjanik Kata Janecskó.


Päevakavaga saab tutvuda SIIN

Konverentsi modereerib EALi esimees Helle Tiikmaa.

Konverentsil on tõlge inglise keelest eesti keelde ja vastupidi.


Kohale tulla plaanijatel palume registreeruda SIIN


Zoomis osaleda soovijail palume registreeruda SIIN
Lisateave:


Helle Tiikmaa

Eesti Ajakirjanike Liidu esimees

eal@eal.ee

+372-5333-9699