Põhjamaade ajakirjanike liidud ähvardavad IFJst lahkuda, ka Eesti toetab nõudmisi


21.12.2022



Taani, Soome, Rootsi, Norra, Islandi ja Eesti Ajakirjanike Liit nõuavad Rahvusvaheliselt Ajakirjanike Föderatsioonilt (IFJ) Venemaa Ajakirjanike Liidu väljaarvamist ja ähvardavad vastasel juhul ise ühendusest lahkuda. Vaidlus Põhjamaade liitude ja IFJ vahel algas 2008. aastal, kui Venemaa okupeeris Gruusia Abhaasia piirkonna, asutas seal oma piirkondliku ühenduse ning see võeti ka ilma põhjalikuma aruteluta IFJ liikmeks. Toona oli Venemaa Ajakirjanike Liidu üks asepresidente IFJ juhatuses.


Ka okupeeritud Ukraina aladel on Venemaa Ajakirjanike Liit asutanud oma piirkondlikke organisatisoone. Põhja- ja Baltimaade ajakirjanike liidud nõudsid seepeale Venemaa Ajakirjanike Liidu väljaarvamist IFJst. IFJ uus president Dominique Pradalié kohtus nõudmise arutamiseks septembris Kopenhaagenis Eesti ja Põhjamaade ühenduste esimeestega, kuid tulemusteta. Konkreetse vastuse asemel väidab IFJ juhatus, et ei ole pädev arutama probleemsete piirkondade kuuluvust.


Teine lepituskohtumine IFJ-ga on plaanis 27. jaanuaril. Põhjamaade liidud on IFJ juhtkonnale väga selgeks teinud, et praegu on kõigi nende sees käimas arutelu võimaliku IFJ-st väljaastumise üle ja paljud nende liikmed toetavad seda sammu. Otsuse teeb enamik liitudest peale jaanuri lepituskohtumist.



Lisateave:


Helle Tiikmaa

Eesti Ajakirjanike Liidu esimees

eal@eal.ee

+372-5333-9699