Ajakirjanduse ja pressivabaduse organisatsioonide pöördumine seoses Meediavabaduse Määrusega


9.02.2023Euroopa Parlamendi saadikutele


Meie, allakirjutanud ajakirjanike, pressivabaduse, kodanikuühiskonna ja digiõiguste eest seisvad organisatsioonid, pöördume Teie poole, et veel kord rõhutada õigeaegse ja tugeva Euroopa Meedivabaduse Määruse (European Media Freedom Act, EMFA) vajadust.


Paljud Euroopa Liidu riikide ajakirjanikud tegutsevad aina enam sellistel meediaturgudel, kus sõltumatu ajakirjandus on majandussurve ees sunnitud taanduma. Ajakirjanikud ja meedia väljaanded heitlevad majandusliku ellujäämise eest ja kriitilist ajakirjandust diskrimineeritakse tihti (kitsarinnaliste) poliitikute poolt, kes tõkestavad ajakirjanduse pääsu piisavate rahaliste vahenditeni. Teisi sunnitakse poliitilise surve abil edastama vaid üht ametlikku narratiivi. Poliitiliselt allutatud meedia loob keskkonna, kus kriitiliselt mõtlevad ajakirjanikud on vähemuses.


Stabiilse demokraatia ja õigusriigi tingimuseks on vaba ajakirjandus ning pluralism. Sõltumatu ajakirjandus aitab kujundada avalikku arvamust ja omab otsest mõju valimistulemustele. EMFA eesmärk on kaitsta ajakirjanduse iseseisvust toetudes Euroopa ühistele normidele – tagada toimetusvabadus, vältida ebaseaduslikku järelvalvet, garanteerida ajakirjanduse mitmekülgsus, luues suurema läbipaistvuse nii omanike kui ka riigiga seotud finantssuhete osas, lõpetada riigirahastuse abil sõltuva meediasüsteemi loomise, kaitsta iseseisvat avalik-õiguslikku meediat ja rahvuslikke järelvalveameteid ning tagada sellise majanduskeskkonna, kus sõltumatu ajakirjandus saab õitseda.


Need on ülimalt olulised teemad ja me kutsume Euroopa Parlamendi saadikuid üles konstruktiivselt osalema arutelus, mille tulemuseks oleks tugev, kooskõlaline EMFA, mis looks tervet Euroopat hõlmava kokkusobiva õigusliku kaitsesüsteemi.


Alla kirjutanud organisatsioonid:

Access Now

aditus foundation

ARTICLE 19

Euroopa Ajakirjanike Assotsiatsioon (Association of European Journalists, AEJ)

Association of online publishers (CZ, AOV)

Demokraatia ja Tehnoloogia Keskuse Euroopa osakond (Centre for Democracy & Technology, Europe Office)

Euroopa Kodanikuvabaduste Liit Liberties (Civil Liberties Union for Europe, Liberties)

Civil Rights Defenders

Citizens Network Watchdog (Poola)

Coalition for Creativity (C4C)

Committee to Protect Journalists

Daphne Caruana Galizia Fond (Daphne Caruana Galizia Foundation)

Association for Democracy Assistance and Human Rights (DEMAS)

Euroopa Pressi- ja Meediavabaduse Keskus (European Centre for Press and Media Freedom, ECPMF)

Euroopa Ajakirjanike Föderatsioon (European Federation of Journalists, EFJ)

European Partnership for Democracy

Free Press Unlimited (Holland)

Global Forum for Media Development (GFMD)

Global Media Registry (GMR)

Helsingi Inimõiguste Fond (Helsinki Foundation for Human Rights, HFHR, Warsaw)

Human Rights House Foundation (HRHF)

Human Rights Monitoring Institute

Human Rights Watch

Hungarian Civil Liberties Union (HCLU)

Institute of Public Affairs (Poola, Warsaw)

Rahvusvaheline Inimõiguste Ühendus (International Partnership for Human Rights, IPHR)

Rahvusvaheline Pressi Instituut (International Press Institute)

Internet Society - Bulgaria (ISOC-Bulgaria)

Irish Council for Civil Liberties (ICCL)

Media Diversity Institute (MDI)

Novinářský klub Jindřicha Oppera, z.s. (Henry Opperi ajakirjanike klubi)

Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT)

Ossigeno.info

Poland’s Association of Journalists and Authors of the Public Radio (Poola, Warsaw)

Peace Institute (Sloveenia, Ljubljana)

Public Media Alliance (PMA)

Piirideta Reporterid (Reporters Without Borders, RSF)

Repubblika

Society of Journalists, Warsaw

South-East Europe Media Organisation (SEEMO)

Sindikat novinarjev Slovenije

Transparency International EU

Wikimedia Europe

Wikimédia FranceLisateave:


Helle Tiikmaa

Eesti Ajakirjanike Liidu esimees

eal@eal.ee

+372-5333-9699