Eesti Ajakirjanike Liit vahendab toetusvõimalust kohalikele väljaannetele ja vabakutselistele ajakirjanikele


13.04.2023Eesti Ajakirjanike Liit annab teada, et kohalikel ajakirjandusväljaannetel ja vabakutselistel ajakirjanikel on võimalik taotleda toetust Euroopa Ajakirjanike Föderatsiooni programmist „Local Media for Democracy“. Programmi partnerid on Meedia Mitmekesisuse ja Vabaduse Keskus (Center of Press and Media Freedom, CPMF), Rahvusvaheline Meediatoetuse Fond (International Media Support, IMS) ja Ajakirjandusfond (Journalismfund.eu). Ühe vooru toetuste kogusumma on 600 000 eurot. Programmis saavad osaleda Euroopa Liidu riikide kohalikud väljaanded ja vabakutseliste ajakirjanike rühmad, mis on tegutsenud vähemalt aasta ja mis ei kuulu suurde meediakontserni.


Toetuse abil saab väljaanne või vabakutseliste rühm eksperdi abil koostada jätkusuutlikku äriplaani, luua reklaamistrateegiat, uuendada tehnikat ja osaleda koolitustel. Toetus ei ole mõeldud igapäevase tegevuse rahastamsieks.


Esimese vooru tähtaeg on 25. mai ja teisel voorul 28. september 2023. Esitatud projekti hindab rahvusvaheline žürii. Hindamiskriteeriumite hulka kuuluvad nii projekti geograafilise piirkonna vajadused, teostatavus ja eelarve kui ka tulemused ja oodatav mõju.


Lisateavet leiab SIIN ja EALi büroost.Lisateave:


Helle Tiikmaa

Eesti Ajakirjanike Liidu esimees

eal@eal.ee

+372-5333-9699