Image

Eesti Ajakirjanike Liidu kaudu digiajakirjanduse meistriklassi


16.04.2023Eesti Ajakirjanike Liit esitab Brüsselis 31. maist kuni 2. juunini toimuvale koolitusele kahe noore ajakirjaniku kandidatuuri. Koolitusele võetakse ajakirjanikke, kel vanust kuni 30 aastat ja tööstaaži alla viie aasta, või ajakirjandustudengeid.


Koolitusel tegeldakse ajakirjanike digiturvalisusega, igapäevases uudisloomes sotsiaalmeedia ja tehisintellekti kasutamise võimalustega, veebiuudiste eetikanormidega, tehisintellekti ja ajakirjanduseetika probleemidega, andmekaeve ja visualiseerimisega. Õppejõudude seas on nii teadlasi ja mõttekodade eksperte kui ka ajakirjanduspraktikuid.


Koolituse korraldavad Euroopa Ajakirjanike Föderatsioon, Hollandi Pressinõukogu (Raad voor de Journalistiek), Ajakirjanduseetika nõukogu (Conseil de déontologie journalistique, CDJ) ja Brüsseli vabaülikool (Université Libre de Bruxelles).Lisateave:


Helle Tiikmaa

Eesti Ajakirjanike Liidu esimees

eal@eal.ee

+372-5333-9699