Eesti Ajakirjanike Liit ajakirjanike vastu nuhkvara kasutamisest


3.07.2023Eesti Ajakirjanike Liit (EAL) peab Euroopa Nõukogu seisukohta, mille kohaselt võiks Meediavabaduse määrusesse (EMFA) lisada nuhkvara kasutamise võimalused, ohuks ajakirjandusvabadusele ja allikate anonüümsusele. Selles on EAL ühte meelt meie Euroopa katusorganisatsiooni, Euroopa Ajakirjanike Föderatsiooniga (EFJ).


Meediavabaduse määrus on algselt mõeldud kaitsma ajakirjandust ja ajakirjanikke poliitilise survestamise eest, tagama ajakirjanduse sõltumatuse ja ajakirjanike allikate turvalisuse. Ükskõik milliste erandite tegemine muudab kavandatava määruse tühjadeks sõnadeks ja kasutuskõlbmatuks. Terrorismivastase võitluse ja rahvusliku julgeolekuga saab õigustada igasuguseid sekkumisi.


EFJ on võidelnud määruse algse idee säilitamise eest ning sellesse kaasanud ka oma liikmesorganisatsioonide, sealhulgas EALi arvamuse. Kuigi meil on määruse mõne punkti kohta erimeelsusi, siis ajakirjanike vastu nuhkvara kasutamise osas oleme sama meelt. Koos 64 teise ajakirjanike ja kodanikuõiguste organisatsiooniga kirjutas EAL alla ELi ministrite nõukogule saadetud avalikule kirjale, mis kahjuks piisava tähelepanuta jäi.


Samas ei ole määrus veel lõplikult vastu võetud ja EFJ veetud võitlus parema sõnastuse ning ajakirjanike tugevama kaitsmise eest jätkub, näiteks Europarlamendis. Ka EAL osaleb jätkuvalt EFJ korraldatavail EMFA-aruteludel, et oma sisendit anda.


Meenutame ka Eesti poliitikuile, millise ohu ajakirjanduse usalduväärsusele ja kui suurel määral enesetsensuuri toob kasasa niisuguse ajakirjanikevastase abinõu lubamine.


Lisateave:


Helle Tiikmaa

Eesti Ajakirjanike Liidu esimees

eal@eal.ee

+372-5333-9699