Kuidas saada liikmeks

• Loe läbi EAL põhikiri

• Leia 2 soovitajat – põhikirja korrektselt täitnud EAL-i liiget, kes esitavad soovitused oma e-postilt aadressile eal@eal.ee

• Täida ja saada Liitumisavaldus .

• Liikmelisuse taastamiseks saada Taastamisavaldus .


Kui juhatus peab vajalikuks, kutsutakse kandidaat vestlusele juhatuse koosolekule EAL liikmeks võtmise otsustab juhatus vastavalt põhikirjale Liikmestaatus jõustub hetkest, kui on tasutud liikmemaks.


Liikmemaksu suurus:

• tööealistel liikmetel 70 eurot aastas (5,84 eurot kuus)

• pensioniealistel liikmetel 45 eurot aastas (3,75 eurot kuus)

• EAL auliikmed on liikmemaksust vabastatud


Eesti Ajakirjanike liidu liikmele väljastatakse pressikaart, mis vormistatakse EALI büroos (vt kontaktid). Kaardi vormistamise tingimuseks on liikmemaksu tasumine. Kaardile on vajalik 3x4 foto. Eesti pressikaart signeeritakse kaarti taotleva isiku allkirjaga ja kinnitatakse EAL pitsatiga. Erikokkuleppel toimub kaardi kättetoimetamine posti teel.